ETIM en Asles in de Bouw gaan samen op in één stichting voor de promotie en het beheer van classificatie- en communicatiestandaarden.

Na een periode van intensief samenwerken hebben de besturen van stichting ETIM Nederland en stichting S@les in de Bouw besloten om per 1 juli 2015 te fuseren tot één stichting. ETIM is gespecialiseerd in artikelclassificatie en opgericht door de installatiesector. S@les in de Bouw is gespecialiseerd in communicatiestandaards en opgericht door de bouwsector. Beide organisaties hebben talloze gebruikers en kennen een stevig fundament in de sector. Door de krachtenbundeling ontstaat voor gebruikers één organisatie in de bouw- en installatiesector voor de promotie en het beheer van classificatie- en communicatiestandaards. Daardoor kan beter en efficiënter worden ingespeeld op ontwikkelingen als ketensamenwerking en BIM.

Overgangsperiode
In de periode tot 1 juli 2015 zal onder leiding van een kleine delegatie van beide besturen een aantal organisatorische zaken worden ingevuld. Het nieuwe bestuur zal bestaan uit 10 personen, die de volgende organisaties vertegenwoordigen: Bouwend Nederland, UNETO-VNI, fabrikanten/toeleveranciers (o.a. FME) en bouwmaterialen-, hout-, ijzerwaren- en installatiegroothandel (HIBIN, VVNH, Vertaz, FEDET/TGF). De merknamen ETIM en S@les blijven bestaan als standaard voor classificatie respectievelijk communicatie.
Rien Wabeke is tot algemeen directeur benoemd en Marc Habets als technisch directeur.

ETIM Nederland
Stichting ETIM Nederland is een samenwerkingsverband tussen fabrikanten, importeurs, agenten en de belangenorganisaties van groothandels en installateurs in de Nederlandse installatiesector. ETIM biedt de markt een uniform internationaal classificatiemodel voor het eenduidig indelen en beschrijven van technische producten. Hierdoor is snel het product te vinden dat voldoet aan de gevraagde specificaties. Geclassificeerde gegevens kunnen door de hele keten worden hergebruikt. Het toevoegen van reken- en tekenkenmerken maakt ETIM straks nog belangrijker als standaard voor BIM. ETIM Nederland is tevens één van de inmiddels twaalf deelnemende landen in ETIM International, een internationale vereniging die streeft naar één wereldwijd uniform ETIM classificatiemodel voor technische producten.

S@les in de Bouw
De Stichting S@les in de Bouw heeft als doel het verbeteren van de processen tussen bedrijven die werkzaam zijn in, leveren aan of afnemer zijn van de bouwbranche. S@les in de Bouw is verantwoordelijk voor het ontwikkelen en beheren van standaards voor uniforme eenduidige datacommunicatie in de bouw, met als kerntaak de communicatiestandaards (berichten). Hierin werkt S@les in de Bouw nauw samen met GS1 Nederland die in Nederland bedrijven voorziet van aansluitnummers voor barcodes. S@les in de Bouw heef ruim 500 deelnemers, waaronder (gespecialiseerde) bouwbedrijven, groothandels, fabrikanten en serviceproviders met gezamenlijk ruim 2.000 vestigingen in Nederland.

Dit onderwerp raakt aan de ontwikkeling van een gezamenlijke Bouwdatapool waar de grote Bouwers samen met Bouwend Nederland en de bouwgroothandel aan werkt.