De corporaties zullen de huren de komende jaren fors verhogen en de investeringen beperken. Dat blijkt uit de trendanalyse van het WSW.

Het Waarborgfonds Sociale Woningbouw maakte die analyse op basis van de meerjarenprognoses die corporaties recent hebben afgegeven over de periode 2013 tot en met 2017. De corporaties moeten de financiële continuïteit waarborgen als gevolg van de overheidsmaatregelen die een flinke wissel trokken op de financiële situatie van corporaties. De huur van een gemiddelde zelfstandige woning zal groeien van € 441 naar € 543.

 

Voor de komende jaren staat de bouw van 105.000 huurwoningen gepland. Vorig jaar waren dat er nog 146.000, een daling van 28%. D66-kamerlid Kees Verhoeven vindt dat de corporaties naast deze maatregelen ook - meer dan ze in deze prognose aangeven - kunnen snijden in personeelskosten en meer kunnen doen aan de verkoop van het aantal huurhuizen.

 

Volgens hem is daar winst te behalen. Verhoeven wil dat minister Blok met de woningbouwsector om de tafel gaat en ervoor zorgt dat het gemeenschappelijk belang van een gezonde woningsector voorop komt te staan. “Nu is het vooral slaan met rapporten en met cijfers tegen elkaar opboksen. Daar is niemand mee geholpen. We moeten de huursector weer gezond maken. Daar is de totale woningmarkt en de Nederlandse economie mee geholpen.”