Vakinfo voor de bouwgroothandel

Descours' natte droom

Descours & Cabaud nam Laman over en kocht een belang in ijzerwarengroothandel Destil. Maar de Franse expansieplannen gaan veel verder. "Duitsland is onze natte droom", zegt topman Jos Vandael.