Raab Karcher pakt regie

Raab Karcher ontwikkelt zich van een groothandel naar een dienstverlener. In- en verkoop van producten hoort bij die functie, maar het is veel meer een regisseur in de keten. Met een combinatie van producten, voorraad, kennis, diensten en de duurzame logistiek van Leanworks. Maar zeker ook met tools die klanten in middelgrote en kleine aannemerij helpen een betere ondernemer te zijn.