Samenwerking verandert volledig

De markt voor woningbouw en renovatie kende lastige jaren. Jaren die Dura Vermeer aangreep om diverse verbeterprogramma’s in gang te zetten, onder meer op het gebied van ketensamenwerking. Dat werpt zijn vruchten af, maar verandert de keten volledig.