Na een lange onderhandeling werden de bonden het eens met branche-organisatie Hibin over een CAO van 1/1/2019  tot 31/12/2019.

De achterban van de bonden is akkoord gegaan met het cao-eindresultaat dat twee weken geleden is voorgelegd. Dit betekent dat er op 25 maart 2019 een cao-akkoord tot stand is gekomen tussen Koninklijke Hibin, FNV Bouwen & Wonen, CNV Vakmensen en De Unie.
De volledige cao-tekst kan nu worden uitgewerkt. In de tweede helft van april kunt u de volledige tekst op de website van Hibin verwachten. De nieuwe salaris tabellen voor 2019 zullen vooruitlopend op de definitieve tekst binnenkort al op de website worden geplaatst.