In het eerste halfjaar van 2020 zag TABS zijn omzet met 5% groeien. Het operationeel resultaat en nettoresultaat stegen stevig mee.

De moeder van  (o.a.) Jongeneel en PontMeyer boekte een omzet van € 405 mln (vorig jaar: € 386 ml. Het kostenniveau was 8% hoger, maar het operationeel resultaat steeg met 18% evenals het nettoresultaat.

  • Omzetstijging van 5% tot € 405 mln (was: € 386 mln)
  • Kostenniveau 8% hoger dan H1 2019
  • Operationeel resultaat: +18% naar € 36 mln (was € 31 mln)
  • Nettoresultaat: € 27,8 miljoen (was € 23,5 mln)

Compliment aan medewerkers

René Olsthoorn, bestuursvoorzitter van TABS Holland zegt dat het eerste halfjaar van 2020 anders is verlopen dan de organisatie eind 2019 had voorzien. "We hielden rekening met effecten van stikstof en PFAS, maar het werd een voor een ieder onverwachte gedeeltelijke lockdown van Nederland als gevolg van COVID-19. Wij hebben ons ingespannen om onze klanten zo goed mogelijk te blijven bedienen en ondanks haperingen in de aanvoer van bepaalde goederen omdat landen ‘op slot gingen’ is dat goed gelukt. Een groot compliment voor alle medewerkers van TABS Holland is hierbij op z’n plaats, omdat ‘de klanten gewoon blijven bedienen’ in deze periode alles behalve gewoon was en de inzet en het aanpassingsvermogen van onze mensen ‘buitengewoon’ te noemen is. We bedanken ook onze leveranciers en klanten voor hun flexibiliteit in deze periode."

Toekomst onzeker

Voor de toekomst is TABS onzeker. "Over het algemeen houdt men rekening met een krimp van de markt waarbij het moment waarop die zich aandient en de mate van teruggang kunnen variëren per deelmarkt. Daar staat tegenover dat er wordt gesproken over programma’s vanuit de overheid en aanpassingen van het stikstof beleid, die de bouw extra stimulansen moeten geven. De vooruitzichten illustreren vooral onzekerheid, die ontegenzeglijk invloed zal hebben op de omzetontwikkeling van TABS Holland."

Wil je nou meer weten over de omzetcijfers van de bouwmaterialenhandel?
Dan bevelen we vanuit MIXpro de Omzetmonitor Bouwgroothandel aan.
Die monitor is gebaseerd op omzetgegevens rechtstreeks uit de systemen van 75% van de groothandels.