In de cijfers van moeder Grafton vonden we interessante omzet-, groei- en margecijfers van Isero en Polvo.

We schreven eerder al dat Grafton Netherlands een 'outperformer' bleek in de halfjaarcijfers. De stabiele omzet was deels te danken aan de relatief milde lockdown in vergelijking met de situatie in de UK waar het hele land zo ongeveer plat ging (-19% Grafton over-all).

Volgens Graftons halfjaarcijfers daalde de dagelijkse oud-op-oud business binnen Isero 0,7% in het eerste halfjaar, als gevolg van een matige groei in januari en februari, 'marktzwakte als gevolg van Covid' in maart en april en terugkeer naar groei in mei en juni. Polvo ontwikkelde zich tegelijkertijd volgens plan. Samen zetten Polvo en Isero £ 138,1 mln om met een operationele winst-marge van 10,2%.

Vertraging én groei

Het dagelijks onderhoud van woningcorporaties en publiek vastgoed kreeg een flinke knauw, de omzet in de techische sector stond onder druk, grote projecten liepen vertraging op en investeringen van grote klanten in machines, persoonlihke bescherming en steigermaterieel werden uitgesteld. Deze 'hobbels' werden grotendeels gecompenseerd door een sterkere vraag van de core customer base in de particuliere woningbouw, reparatie, renovatie en verbouwing. Met name van woningeigenarfen die de lockdown aangrepen voor een verbouwing. Tegelijkertijd werd de woningmarkt bepaald door een tekort in het aanbod en lage rente, terwijl de vraag naar nieuwbouw en bestaande bouw hoog bleef.

Inkoopvoordelen (op komst)

De transitie van Polvo van Zevij-Necomij naar inkoopcombinatie Ferney – Grafton noemt het Isero buying group – maakte een consolidatie in het leverancierskorps mogelijk, nauwere samenwerking op het gebied van private labels en sterkere harmonisatie van de procurement terms in het lopende jaar.

Grafton Netherlands H1 2020 (£’m) H1 2019 (£’m) Verschil
Omzet 138,1 80,9 +70,6%
Operationele winst 14,1 9,0 +56,9%
Operationele winstmarge 10,2% 11,1% 0,9%-punt

Wil je nou meer weten over de omzetcijfers van de bouwmaterialenhandel?
Dan bevelen we vanuit MIXpro de Omzetmonitor Bouwgroothandel aan.
Die monitor is gebaseerd op omzetgegevens rechtstreeks uit de systemen van 75% van de groothandels.