Niet alleen de omzet van bouwmarkten schoot omhoog tijdens de lockdown; ook het aantal patiënten dat zich met een klusletsel op de eerste hulp meldde, vertoont een flinke piek. Tijdens de lockdown meldden zich landelijk 152 patiënten op de spoedeisende hulp met ernstige tot zeer ernstige klusletsels.

​​​​​​​Dit blijkt uit een onderzoek geïnitieerd door Nederlandse Vereniging voor Handchirurgie (NVvH) en de Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie (NVPC). Normaal gesproken treedt een dergelijk piek aan klusletsels alleen op rondom Pasen, Hemelvaart en Pinksteren. 

Het merendeel van de klusletsels betreft doorgesneden pezen en zenuwen in de hand of arm, botbreuken en zelfs (deels) geamputeerde vingers. Klusletsels aan de handen leiden in zo’n 20% van de gevallen tot blijvend letsel bij de patiënten en soms zelfs tot blijvende invaliditeit en arbeidsongeschiktheid.

Grootste risico is blijvend letsel
Uit de inventarisatie blijkt dat in totaal 152 mensen met ernstige tot zeer ernstige klusletsels op de SEH terecht zijn gekomen.

  • 93% met hand- en polsletsel
  • 18% blijvend letsel aan arm, hand, lichaam of gezicht
  • 40% werd als gevolg van het ongeluk één of meerdere vingers (deels) geamputeerd.
  • In voorgaande jaren resulteerde slechts 25% van de klusletsels in een amputatie.

Zestig procent van de ongelukken vindt plaats tijdens het klussen buitenshuis.

Gevaarlijke klusgereedschappen:

  • cirkelzaag (36%)
  • haakse slijper (10%)

Het overgrote deel van de patiënten is man (128) in de leeftijd van 13 tot 79 jaar. Bijna 30% van de patiënten heeft een herstelperiode nodig van 3 maanden tot een jaar.