Structureel 2% meer loon en eenmalig € 350,- bruto extra. Dat staat in het principe-akkoord dat branchevereniging Hibin trof met de vakbonden.

Deze nieuwe CAO geldt voor de periode 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020. Het akkoord behelst een structurele loonsverhoging met 2% per 1 december 2020 en een eenmalige bruto uitkering van € 350,-.

EIndelijk duidelijkheid

Hibin-voorzitter Pieter van Leusden: "Ik ben blij dat er nu duidelijkheid is voor de werknemers in de branche. Zij hebben tijdens de coronacrisis hard gewerkt om de bedrijven draaiende te houden. Nu de eerste schrik van de coronacrisis eraf is, hebben we meer zicht op de effecten ervan. Nu er meer duidelijk is over die effecten is een structurele verhoging met 2% verantwoord. Voor ondernemers zijn het onzekere tijden. In dat licht zijn we ook tevreden dat we samen met de bonden de eerste stappen hebben gezet naar verdere modernisering van de cao.”

Eenmalige uitkering

Voor de eenmalige uitkering geldt dat deze van toepassing is voor werknemers die per 1 december 2020 een dienstverband hebben in de zin van de CAO. De werknemers die in deeltijd werken, hebben recht op dit bedrag naar rato van zijn arbeidsduur. De uitbetaling vindt uiterlijk in de maand december 2020 plaats.

De pilot nieuwe werktijdenregeling, die de werkgevers om willen zetten in een definitieve regeling, wordt voortgezet en zal in 2021 door cao-partijen worden geëvalueerd met als doel vast te stellen of en onder welke voorwaarden de pilot als definitieve regeling kan worden opgenomen.

Zie hier de tekst van het Onderhandelingsakkoord voor de Hibin-CAO zoals die op de website van CNVvakmensen staat.