De Bouwmaterialenhandel vreest een volledige stagnatie van de groei in 2021. Niet zozeer door Corona, maar meer door prefab en door concurrentie uit het retailkanaal.

De Bouwmaterialenhandel vreest een volledige stagnatie van de groei in 2021. Dat blijkt uit de Conjunctuurmeting die Buildsight deed voor Hibin.

Prefab en retail groter gevaar dan Corona

Een minderheid van 15% ziet de coronapandemie als bedreiging voor de branche. Meer prefabricage (41%) en concurrentie vanuit het retailkanaal (22%) worden vaker genoemd. Iets meer dan een derde van de respondenten (36%) noemt tekorten bij leveranciers als belangrijkste gevolg van de coronacrisis. Iets meer dan een kwart (27%) noemt uitgestelde opdrachten als gevolg van vertraging in de uitvoering. Hoger ziekteverzuim wordt door een kwart genoemd.

Kosten, marketing en productiviteit

De bouwmaterialenhandelaren voorzien als reactie in de markt meer aandacht voor kostenreductie (26% van de respondenten), meer intensieve marketing (29%), hogere arbeidsproductiviteit (23%) en scherpere prijsconcurrentie (23%). Meer maatwerk/service en logistiek/voorraadbeheer worden door respectievelijk 66% en 59% van de respondenten gezien als mogelijkheid om zich te onderscheiden, waarbij gebrek aan tijd (38%), het meekrijgen van medewerkers (31%) en de coronacrisis (17%) als potentiele bedreiging voor het invullen daarvan worden benoemd.  Als grootste uitdagingen voor de langere termijn worden ICT (37% van de respondenten) en logistiek (34%) het vaakst genoemd.

Negentiende editie
De Hibin Conjunctuurmeting najaar 2020 is het negentiende onderzoek onder leden van Koninklijke Hibin naar de ontwikkeling van de omzet in de bouwmaterialengroothandel en de effecten van conjuncturele ontwikkelingen daarop. De eerste meting vond plaats in het voorjaar van 2009. Het onderzoek werd per e-mail uitgevoerd door Buildsight. De respons onder leden beweegt zich de hele onderzoeksperiode in absolute aantallen rond de 35% en in percentage van de omzet in de branche op ruim 70%. Het onderzoek is daarmee in hoge mate representatief voor de gehele branche.