De Vereniging Winkelketens Doe-het-zelf-branche (VWDHZ) heeft op de valreep van het bijzondere jaar 2020 met FNV en CNV Vakmensen een nieuwe cao weten af te sluiten. De achterbannen zijn geraadpleegd en hebben ingestemd met het eindbod dat werkgevers vorige week hadden neergelegd. De nieuwe cao doe-het-zelfbranche (DHZ) geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 mei 2020 en kent een looptijd van 20 maanden tot en met 31 december 2021.

Het bereiken van een nieuwe cao geeft zekerheid en rust in deze tijd. Een brede studie naar de inzetbaarheid en zeggenschap van medewerkers op roosters staat komend jaar hoog op de agenda. Werkgevers vinden het belangrijk om medewerkers en de teams waarin ze werken evenwichtig in te kunnen zetten. Hoe de individuele wensen van werknemers daarin meer betrokken kunnen worden zal onderdeel uitmaken van de studie. Ook de beloning van het werken op bijzondere uren zal in de brede studie worden meegenomen.

Nieuw loongebouw en inkomen

Het loongebouw was aan herziening toe. Deze zal per 1 februari 2021 worden aangepast. De aanpassing van het loongebouw levert een structureel positief effect op de lonen. De gemiddelde stijging in de schalen komt uit op 3,5%. Het percentage waarmee de lonen in het loongebouw stijgen is evenwel afhankelijk van de trede waarin individuele medewerkers zitten. De indeling in het loongebouw zal veel aandacht krijgen waarbij gestimuleerd wordt dat medewerkers de vakopleiding DHZ-branche volgen, afronden en daarmee werken aan hun ontwikkeling.

Voor medewerkers met een loon boven de nieuwe schalen is afgesproken dat hun loon per 1 februari 2021 wordt verhoogd met 1,5%. Om het jaar 2020 af te ronden ontvangen werknemers werkzaam in de bouwmarkten een eenmalige uitkering van 2% over het bruto uitbetaalde loon in 2020. Indien de omzet over 2021 volgens de cijfers van GFK op gelijk niveau blijft als in 2020, zal in december 2021 nogmaals aan de medewerkers in de bouwmarkten een eenmalige uitkering van 2% over het uitbetaalde bruto loon worden verstrekt.

Toekomst

De werkgeversdelegatie laat weten: “De basis voor een toekomstbestendige cao is verder verbreed. Het is in alle opzichten een bijzonder jaar geweest. Werkgevers zijn blij met het resultaat waarin verantwoorde afspraken zijn gemaakt. We weten niet wat de toekomst gaat brengen, maar de uitkomst doet recht aan een jaar waarin veel werk is verzet in omstandigheden die niet altijd even makkelijk waren. Met de blik vooruit en samen de schouders eronder houden we de branche gezond.”