De bouwmaterialengroothandel verwacht in 2022 een omzetgroei van 7,5%. Die verwachting is lager dan de +13,9% omzetgroei die de branche gemiddeld in 2021 realiseerde. Dat blijkt uit de conjunctuurmeting voorjaar 2022 van Koninklijke Hibin, netwerk van de bouwtoelevering.

Tegelijk met de lagere omzetgroei, komt ook de marge onder druk. De winstmarge, die onder druk van gestegen kosten en inkoopprijzen in 2021 op een groei met 2,2% uitkwam, zal naar verwachting van de ondernemers in de branche in 2022 blijven steken op +0,6%. Dat percentage ligt beduidend lager dan de verwachting in de conjunctuurmeting najaar 2021, toen nog werd uitgegaan van een margegroei met 4,4%. 

Bouwmaterialenhandelaren melden aan de Buildsight-onderzoekers een gemiddelde stijging van de inkoopprijzen met 10%. Afhankelijk van het assortiment zijn de onderlinge verschillen groot. Een derde van de respondenten gaat uit van 11 tot 25% hogere inkoopprijzen. Bijna de helft geeft aan de hogere inkoopprijzen door te kunnen berekenen; 27% kan dat grotendeels doen en nog eens 23% geeft aan de gestegen prijzen gedeeltelijk te kunnen doorberekenen. Bedrijven wapenen zich tegen deze risico’s door de geldigheidsduur van offertes te verkorten (genoemd door 65%) en de eigen voorraden te vergroten (45%). Vier op de tien respondenten ziet dat klanten grotere voorraden aanleggen.

Over de Hibin Conjunctuurmeting

De Hibin Conjunctuurmeting voorjaar 2022 is het 22e onderzoek onder leden van Koninklijke Hibin naar de ontwikkeling van de omzet in de bouwmaterialengroothandel en de effecten van conjuncturele ontwikkelingen daarop. De eerste meting vond plaats in het voorjaar van 2009. Het onderzoek werd per e-mail uitgevoerd door Buildsight. De respons onder leden beweegt zich de hele onderzoeksperiode in absolute aantallen rond de 35% en in percentage van de omzet in de branche op ruim 70%. Het onderzoek is daarmee in hoge mate representatief voor de gehele branche.