Een kwart van de respondenten noemt de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt als grote bedreiging in 2022. Bedrijven verwachten in 2022 gemiddeld 2,4 fte extra nodig te hebben, waarbij twee derde verwacht de benodigde extra mensen te kunnen vinden; 22% verwacht dat dat niet zal lukken.

Opmerkelijk is dat 16% de coronapandemie als bedreiging noemt. Bij de Hibin-conjunctuurmeting in het najaar van 2021 was dat nog 3%. De oorzaak voor die stijging blijkt niet uit de conjunctuurmeting, maar de onderzoeksperiode valt samen met een piek in het aantal coronabesmettingen en het daarbij behorende verhoogde ziekteverzuim. Verder valt op dat het percentage bestellingen op locatie dat als gevolg van coronamaatregelen in 2021 terugliep, weer terug is op het pre-coronaniveau.

Over de Hibin Conjunctuurmeting

De Hibin Conjunctuurmeting voorjaar 2022 is het 22e onderzoek onder leden van Koninklijke Hibin naar de ontwikkeling van de omzet in de bouwmaterialengroothandel en de effecten van conjuncturele ontwikkelingen daarop. De eerste meting vond plaats in het voorjaar van 2009. Het onderzoek werd per e-mail uitgevoerd door Buildsight. De respons onder leden beweegt zich de hele onderzoeksperiode in absolute aantallen rond de 35% en in percentage van de omzet in de branche op ruim 70%. Het onderzoek is daarmee in hoge mate representatief voor de gehele branche.