DSG – De Stiho Groep – boekte in het jaar 2021 recordcijfers. De omzet én de winst waren de hoogste van de afgelopen 10 jaar.

Met een omzet van dik € 425 mln wist DSG zijn omzet in 10 jaar tijd ruimschoots te verdubbelen. In de jaren tussen 2012 en 2021 dipte de omzet in 2013 naar € 182 mln om daarna gestaag door te groeien naar een kleine € 288 mln in 2019. De (ca) € 348 van 2020 waren al het resultaat van een sterke groei, maar de € 425 mln omzet van 2021 waren voor DSG helemaal ongekend.

Het resultaat laat zo'nzelfde mooie ontwikkeling zien. In de jaren 2012 en 2013 moest er stevig 'geld bij', maar daarna kwam het resultaat op een niveau van € 8 tot € 10 mln. De € 12.297 van 2020 waren al 'stevig', maar met € 28.875 ging het resultaat in 2021 helemáál door het dak.

Nog een paar DSG-kengetallen uit 2021:

  • Bruto marge / netto omzet: 32,7%
  • Bedrijfsresultaat / netto omzet: 8,3%
  • Bedrijfsresultaat / netto geinvesteerd vermogen: 21,3%
  • Netto omzet / netto werkkapitaal: 9,8
  • Rentedragende financiering / eigen vermogen: 13,1%

Wil je meer weten over DSG?