Intergamma, het moederbedrijf van Gamma en Karwei, heeft in 2021 sterk gepresteerd ondanks de langdurige winkelsluitingen aan het begin en eind van het jaar in Nederland. Als je met 2019 vergelijkt, tenminste...

Intergamma's prestaties zijn grotendeels toe te schrijven aan de sterke ontwikkeling van de webshops, de inzet van Click&Collect en de jarenlange investeringen in een breed aanbod voor woningverduurzaming, zo melden ze vanuit Leusden in een persbericht. Het bedrijf achter Gamma en Karwei behaalde in 2021 een winkelomzet van € 1.419 mln en een EBITDA van € 191 mln. De financiële resultaten zijn sterk verbeterd ten opzichte van 2019, het jaar voor de coronapandemie.

Sterke financiële resultaten (vgl 2019)

  • De winkelomzet kwam in 2021 uit op € 1.419 mln (2019: € 1.407 mln)
  • De EBITDA kwam in 2021 uit op € 191 mln (2019: € 136 mln). De EBITDA is inclusief een eenmalige herwaardering van de voorraden van €30 miljoen
  • De online omzet inclusief Click&Collect kwam uit op € 280 mln en dit heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de sterke resultaten

Vergeleken met 2020...?

Intergamma vergelijkt de cijfers van 2021 bewust met die van 2019 omdat die van 2020 zo uitzonderlijk goed waren. Toch zocht MIX de cijfers van 2020 er even bij om te vergelijken. Zie de berichtgeving van MIX over Intergamma's jaarcijfers van 2020 en Intergamma's winst van 2020.

(mln) 2021 2020 2019
Omzet 1.419 1.703 1.407
EBITDA 191 188 136

Ter vergelijking: Maxeda bracht het er in het gebroken boekjaar 2021-2022 een stuk beter vanaf dan Intergamma. Zie de 2021-2022 jaarcijfers van Maxeda. Vanwege dat gebroken boekjaar en het grotere belang van België in het totaal van Maxeda had de Nederlandse lockdown minder impact op de omzet van Maxeda.

Gedomineerd door Corona

Harm-Jan Stoter, CEO Intergamma: “Ook het jaar 2021 werd gedomineerd door COVID-19. In totaal waren onze winkels vierenhalve maand dicht of slechts beperkt open. Onze ervaring die we in 2020 met winkelen op afspraak, Click&Collect en online bestellingen hebben opgedaan, hebben we in het afgelopen jaar kunnen inzetten om een belangrijk deel van het omzetverlies in de winkels te kunnen compenseren. Ondanks de winkelsluitingen hebben we in 2021 een zeer sterke prestatie geleverd en zijn onze resultaten hoger dan in 2019, het jaar voor het uitbreken van de coronapandemie. Dit was niet mogelijk geweest zonder de niet-aflatende inzet van onze medewerkers, franchisenemers, partners en leveranciers. Daarnaast hebben we wederom aanzienlijke stappen gezet in het kader van onze groeistrategie. Naast de versterking van onze onlinepositie hebben we ons winkelbestand verbeterd door de uitrol van nieuwe winkelformules van Gamma en Karwei. Verder hebben we aanzienlijk geïnvesteerd in voorraden en een sterk aanbod om woningen te verduurzamen. In de tweede helft van het jaar nam de vraag naar deze producten en diensten toe vanwege onder andere de hoge energieprijzen. We zijn voorzichtig in onze outlook vanwege de onzekerheid rondom het consumentenvertrouwen, de energiecrisis, inflatie en de oorlog in de Oekraïne. Consumenten zijn terughoudend als het gaat om het doen van grote aankopen en we verwachten dat die trend zich zal voortzetten zolang er onzekerheid is.”

Operationele resultaten

In 2021 behaalde Intergamma een winkelomzet van € 1.419 mln en een EBITDA van € 191 mln. Door de inflatie zijn de voorraden opnieuw gewaardeerd, wat een positieve impact had op de EBITDA van € 30 mln. De financiële resultaten van 2021 liggen lager dan het exceptionele jaar ervoor en werden negatief beïnvloed doordat Intergamma in Nederland zijn winkels vierenhalve maand beperkt of helemaal niet mocht openstellen als gevolg van de coronamaatregelen. Tot april 2021 bleef de omzet in Nederland aanzienlijk onder de prognose, maar in de maanden na de heropening van de winkels is de omzet ruim boven het niveau van de gebudgetteerde omzet gestegen om later in het jaar te normaliseren.

Check hier alle MIX-berichten over Intergamma