Een nieuwe cao voor de technische groothandel is voorlopig van de baan. Medewerkers in de branche verwerpen het eindvoorstel van WTG. Op 18 januari 2023 gaan de betrokken cao-partijen met elkaar in gesprek over de situatie.

Na een onderhandelingsperiode deed WTG op 30 november 2022 een eindvoorstel voor een nieuwe cao voor de technische groothandel. De afgelopen weken konden medewerkers in de branche hierover hun stem uitbrengen. In totaal deden 7.680 medewerkers dat. Een meerderheid stemde tegen het eindvoorstel (60%). 

Waardevolle informatie

WTG zegt: "Bijna 3.000 medewerkers lichtten hun stem toe. Met die waardevolle informatie treedt WTG in ieder geval met vakbond De Unie in gesprek over een volgende stap. Met als wenselijke resultaat: een nieuw voorstel dat kan rekenen op de steun van een meerderheid van de medewerkers."

Op het eindvoorstel van WTG is ook gestemd door de leden van de vakbonden CNV Vakmensen en RMU. De FNV heeft het eindvoorstel niet voorgelegd aan haar achterban. De diverse stemmingen hebben alle dezelfde uitkomst: een meerderheid is tegen.

Situatie bespreken

Werkgevers stellen: "Door de afwijzing vervalt het eindvoorstel. Een nieuwe cao voor de technische groothandel is hierdoor voorlopig van de baan. De bepalingen van de ‘oude’ cao blijven gewoon doorlopen, maar dan zonder aanpassingen in de loonparagraaf. Op 18 januari 2023 bespreken de betrokken partijen de situatie. Dan moet blijken in hoeverre een nieuwe cao binnen afzienbare tijd alsnog mogelijk is."

Eigen verhoging of uitkering en verrekening

In afwachting van de nieuwe cao kunnen werkgevers in de technische groothandel uiteraard zelf een loonsverhoging en/of eenmalige uitkering aan hun medewerkers toekennen. Het eindvoorstel van WTG kan hierbij een richtlijn zijn. Om loonsverhogingen en/of eenmalige uitkeringen op een later moment te kunnen verrekenen met de nieuwe cao, adviseert WTG om de afspraken met de medewerkers schriftelijk vast te leggen. Een verrekening kan alleen tijdens de looptijd van de nieuwe cao plaatsvinden. Verder kunnen werkgevers een eigen procentuele loonstijging en een eenmalige uitkering alleen verrekenen met respectievelijk een cao-loonstijging en een eenmalige uitkering van de cao.

Bovenstaande tekst komt rechtstreeks van de website van WTG.

Vakbonden niet te spreken

Reacties van CNV kun je lezen op de CAO-pagina van CNV Vakmensen. FNV sprak al eerder zelfs van 'koopkrachtterreur' zei dat verder overleg geen zin heeft en stelde dat 60% van de medewerkers niet of amper rond komt. Reactie(s) van FNV lees je hier.