BMN-moeder BME sloot het eerste half jaar van 2023 af met 4% omzetgroei, een kleine 20% winstdaling en bijna anderhalf %-punt margedaling.

De halfjaarcijfers van BME zijn bekend geworden.

  • De omzet steeg met 4% tot € 2.768 mln (vooral door acquisities)
  • Genormaliseerde EBITDA daalde met € 34 mln tot € 138 mln
  • De genormaliseerde EBITDA-marge daalde naar 5,0% van de omzet (H1 2022: 6,4%)

In de huidige – lastige – markt wist BME zijn Europese omzet met 4% te verhogen ten opzichte van het eerste half jaar van 2022 tot € 2.768 mln, doordat de bijdrage van overnames de negatieve organische groei van 2% compenseerde.

Versnelde volumedaling

BME rapporteert als volgt: "De genormaliseerde EBITDA daalde met 20% tot €138 miljoen. Zoals verwacht versnelden de volumedalingen in Noord-Europa en vertoonde prijsinflatie een neerwaartse trend binnen een deflatoir milieu. Ook begonnen hoge inflatieniveaus op operationele kosten de operationele resultaten van de BME-Groep dit jaar te beïnvloeden. In tegenstelling tot de marktomstandigheden in Noord-Europa profiteerde BME van gediversifieerde geografische aanwezigheid, met gunstigere marktomstandigheden in Zuid-Europa (Frankrijk, Spanje en Portugal) die sterke organische groei lieten zien."

Negatieve trends

Remco Teulings, CEO van de BME Groep merkte op: "Na een uitdagend maar zeer succesvol jaar in 2022, kijken we naar een heel ander jaar in 2023. Dit is ook wat we verwachtten gezien de negatieve trends in de belangrijkste drijfveren voor ons bedrijf in onze belangrijkste geografische gebieden. Met name de relatief hoge rentetarieven en de gestegen kosten van bouwmaterialen hebben vooral invloed gehad op de nieuwbouwmarkt voor woningen en hebben recentelijk ook toenemende druk gelegd op onze renovatiemarkt, die tevens het belangrijkste deel van ons bedrijf is. Dat gezegd hebbende, boeken we nog steeds goede vooruitgang bij de uitvoering van onze belangrijkste strategische initiatieven en gedisciplineerd kostenbeheer, wat ons helpt om de impact van lagere activiteit op onze resultaten te verzachten.
Desondanks blijven we ook op zoek naar de juiste overnames in onze belangrijkste geografische gebieden, wat tot nu toe heeft geleid tot vier nieuwe overnames dit jaar."

BME is in Nederland onder andere de moeder van BMN Bouwmaterialen, BMN IJzerwaren, Raab Karcher, Galvano, Van Keulen, Tegelgroep nederland en een aantal Bouwmaat-vestigingen. Wil je meer weten over BME en de dwarsverbanden in de Bouwgroothandel? Check dan onze [Business Update Bouwgroothandel].

TABS Holland – moeder van o.a Jongeneel en PontMeyer – publiceerde laatste ook al halfjaarcijfers van H1-2023.