"E-commerce kost onherroepelijk enorme aantallen winkelmeters." Dat is tegenwoordig de algemeen geldende opvatting. Criticus Tadek Solarz schreef de laatste weken een aantal prikkelende blogs over retail. In de meest recente concludeert hij scherp dat er helemaal geen relatie bestaat tussen e-commerce en het aantal winkelmeters.

Solarz in zijn recente blog: "Hoe langer je er over nadenkt, hoe duidelijker het wordt dat het internet niet alleen zijn eigen verhalen creëert maar die ook in stand houdt en voedt. Er is geen aanwijsbare relatie tussen het verdwijnen van winkel-vierkantemeters en het online shoppen. Sterker nog, als het puntje bij paaltje komt, blijkt er van afname van winkel-vierkantemeters nauwelijks sprake. De teloorgang van de kritische journalistiek zorgt ervoor dat we steeds vaker artikelen lezen die gratis worden aangeleverd met een doel of een belang. Dat heeft gevolgen die niet te overzien zijn."