Er is eindelijk overeenstemming over een nieuwe CAO voor de Doe-Het-Zelfbranche.

De leden van de vakbonden CNV en FNV hebben met ruime meerderheid ingestemd met het eindbod van de VWDHZ voor een nieuwe cao Doe Het Zelf, dat meldt VWDHZ.

De loonaanpassing per 1 februari 2016 is 1,25% structureel en 0,6% eenmalig. Dit kan vervallen wanneer werkgevers in begin 2015 reeds een integrale loonaanpassing hebben gegeven, vooruitlopend op een te bereiken cao-akkoord. Daarnaast is een structurele loonaanpassing voorzien van 0,5% per juli 2016 en 1,25% per februari 2017.