Te veel winkels, steeds meer ‘handel’ via internet. Het zijn de geijkte bedreigingen voor DHZ-retailers. De grootste uitdaging is volgens mij de veranderende consument. Wil die überhaupt nog klussen

InRetail zei van de week in de Telegraaf dat Klussen niet meer van deze tijd is. Toen we navroegen op welke cijfers die uitspraak gebaseerd is, bleek het een mening, geen feit.

Hebben we eigenlijk cijfers die iets zeggen over Klusgedrag? Te weinig, als je het mij vraagt. En te divers. We maken een bloemlezing van hetgeen we konden vinden.

Heel veel klussen op de plank

Onderzoek onder consumenten leerde Praxis dat Nederlanders hebben 17,6 miljoen klussen op de agenda hebben. Zij schatten daar ongeveer € 7,4 mrd aan te zullen uitgeven. Meer dan twee keer zoveel als de DHZ-retail nu als omzet boekt.

Bouwkennis concludeerde medio 2014 dat 34% van de Nederlanders een klus aan de badkamer op de planning heeft staan. Gebrek aan tijd en geld zijn de voornaamste redenen dat de klus nog niet uitgevoerd is.

Veel goede voornemens

GfK leert juist dat consumenten steeds meer gaan klussen. Eén op de zes Nederlandse huishoudens is van plan de komende maanden te gaan klussen in of om het huis. Dit is een bescheiden stijging van 2% ten opzichte van november 2014 maar wel ruim 8% ten opzichte van november 2013. Vier op de tien huishoudens zijn van plan binnen een jaar een of meerdere klussen te gaan uitvoeren (voor meer dan €100), dit is een stijging van 3,5% ten opzichte van vorig jaar en een stijging van 8,6% ten opzichte van eind 2013.

ABN Amro ziet de omzet – én marge! - van DHZ-retail kelderen en vermoedt een verband met de linkerhanden van de consument. “Er worden veel minder klusuren gedraaid dan in voorgaande decennia. De consument steekt steeds minder tijd in klussen: jongere generaties zijn hier tegenwoordig minder fanatiek in en alleenwonenden klussen relatief weinig. De vergrijzing en de stijging van het aantal eenpersoonshuishoudens versterken deze ontwikkelingen.”

Op RTLZ herhaalt econoom Mathijs Bouman – zelf wel een klusser – die stelling in een video.

In Duitsland klust 52% van de 14-29-jarigen nooit, aldus DIY Branchenmagazin. Ongeveer hetzelfde deel werkt ook nooit in de tuin. Van alle andere leeftijdsgroepen klust en tuiniert meer dan 65% wél.

Doe het voor mij?

Mijn conclusie? Ik zie weinig compleet onderzoek en veel verschillende resultaten. Maar wat ik lees gaat in één richting. Consumenten hebben klussen in de planning, maar geen tijd. Ze smeken om hulp. Maak van Doe-het-zelf eens Doe-het-voor-mij.

Beeld leenden we van http://biedplaats.webklik.nl/