Volgens de Stentor dringt Hornbach bij de gemeente Apeldoorn aan op een versnelde procedure.

Hornbach wil naar Apeldoorn en heeft zijn oog laten vallen op de plaats waar nu nog de Americahal staat. De contracten tussen de gemeente en Hornbach werden in juli al getekend. Voordat Hornbach aan de slag kan, moet er eerst een nieuw bestemmingsplan worden vastgesteld en een omgevingsvergunning worden verleend.

In beide procedures kunnen concurrenten bezwaar maken tot aan de Raad van State. Zo'n bezwaarprocedure ligt voor de hand en kan heel lang slepen. Om dat te voorkomen, heeft Hornbach, volgens de Stentor, de gemeente gevraagd om de procedures voor het bestemmingsplan en de vergunning te bundelen. De Raad van State is dan bij eventuele bezwaren verplicht om binnen een half jaar uitspraak te doen.

Als de gemeenteraad instemt met de snelle procedure, kan Hornbach zijn plan uitvoeren om voor 2019 de deuren te openen op de Voorwaarts.

Dat de gemeente en Hornbach een vestiging overeenkwamen op de Voorwaarts in plaats van in Apeldoorn Noord, houdt volgens de Stentor mede verband met het lobbywerk van retailers op die bewuste woonboulevard.