De rechter deed uitspraak in de zaak van Bricorama tegen Intergamma. En de reacties op die uitspraak zijn wisselend. Bricorama ziet er een kans in om eendrachtig een alternatief voor Operatie Guinness op te tuigen. Dat plan heet daarom: Concordia.

Evert Blaauwendraad namens Bricorama: "Omdat er hoe dan ook een nieuwe transactie wordt voorbereid door Intergamma met het oog op de overname van Van Neerbos Groep, wordt door de Ondernemingskamer gesteld dat een nieuwe informatieve vergadering en vervolgens een BAVA ter besluitvorming zal worden georganiseerd om deze nieuwe transactie te beoordelen."

Toereikende informatie

En: "Bricorama verheugt zich over deze beschikking van de Ondernemingskamer omdat de Ondernemingskamer haar rechten als aandeelhouder/franchisenemer formeel erkent en ook bevestigt, in de eerste plaats het recht op een toereikende en noodzakelijke informatievoorziening, en voorts naleving van de huidige en geldende werkingsregels binnen Intergamma, de RvC en de STAK VNG."

Alternatief plan uitgewerkt

Blaauwendraad stelt dat Bricorama sinds de zitting van 30 november in overleg met overige franchisenemers, haar alternatief voorstel van 20 november 2017 verder heeft uitgewerkt. "Dit doet zij voorlopig nog steeds op basis van de (zeer beperkte) beschikbare informatie. Intergamma heeft vooralsnog geweigerd om de tijdens de zitting van 30/11 toegezegde informatie te verstrekken, ondanks een formeel verzoek van Bricorama hiertoe."

Concordia -> Eendracht

Blaauwendraad stelt: "Het is in het belang van Intergamma, van alle aandeelhouders/franchisenemers en overige stakeholders om tot een gezamenlijke en duurzame oplossing te komen, met een zeer breed draagvlak (Intergamma had zelf 85% van de omzet als doelstelling vooropgesteld). Het alternatief plan van Bricorama is om die reden herdoopt tot 'Concordia', het biedt een nieuwe toekomst voor alle franchisenemers van Intergamma. Eendracht moet terugkomen in de organisatie, want: 'Eendracht maakt Macht'. Het is nu tijd om in dialoog te treden en tot een gezamenlijk voorstel te komen. Bricorama zal tijd noch moeite sparen om deze dialoog aan te gaan."