De aandeelhouders van Intergamma stemden dinsdag in meerderheid vóór de overname van de bouwmarkten van Van Neerbos en de reorganisatie met de naam Operatie Guinness. Bricorama en drie andere aandeelhouders stemden tegen. Vier voormalig tegenstanders stemden blanco. Maar allemaal kiezen ze ervoor om bij hun oude positie te blijven.

Bricorama – thans Bourrelier Group –  reageerde enigszins onheilspellend op de meerderheid van stemmen waarmee Intergamma door kan met Operatie Guinness: "We vinden de overname onverantwoord en zullen ons daar tegen blijven verzetten. In welke vorm? Daar bezinnen we ons nu op."

Gekozen voor huidige structuur
De zeven aandeelhouders die zich in de rechtszaak van november samen met Bricorama tegen Operatie Guinness verzetten, leken verdeeld. Drie van hen stemden nog steeds tegen, vier stemden blanco. Die blanco-stem wil echter niet zeggen dat deze aandeelhouders meegaan in de nieuwe structuur. Zo blijkt uit hun officiële statement: "De aandeelhouders die destijds bezwaren hadden, hebben uiteindelijk zelfstandig hun eigen afwegingen gemaakt. Die verschillen per aandeelhouder. Zij hebben wel allen gekozen voor de huidige structuur. Dat kon ook goed omdat de financiering nu ook zonder hen kon worden geregeld. Het nieuwe besluitvormingsproces heeft tot een aantal aanpassingen geleid die van belang zijn voor alle stakeholders."

Organogrammen van de Intergamma-organisatie vóór en na Guinness zie je hier.

Einde aan dreigende verstoring
De 'zeven' vinden het als volgt: "Het belangrijkste is dat er nu een eind is gekomen aan de dreigende verstoring van de onderlinge verhoudingen. Dat is van belang omdat niet alleen de markt de nodige uitdagingen kent maar ook de transformatie naar een hybride bedrijf alle aandacht vergt in de komende tijd. In het verdere vervolg zullen alle franchisenemers weer gezamenlijk kunnen samenwerken in hun relatie met de franchisegever."

Lees alle MIX-berichten over Operatie Guinness waarin Intergamma de 156 bouwmarkten van Van Neerbos (CRH) overneemt en zijn organisatie herstructureert.