Bourrelier Group is nog steeds niet tevreden na de bijzondere aandeelhoudersvergadering van Intergamma. De Franse franchisenemer is tegen Operatie Guinness waarin Intergamma de winkels van Van Neerbos (CRH) gaat overnemen en zijn structuur verandert. Bourrelier heeft zijn hoop nu gevestigd op de reguliere aandeelhoudersvergadering van 17 mei.

De ingelaste bijzondere aandeelhoudersvergadering (bava) van 9 mei liet nog veel vragen onbeantwoord, volgens Bourrelier Group (v/h Bricorama).

Meerderheid besloot
Wat voorafging was een rechtszaak waarin Bourrelier Group franchisenemer Intergamma voor de ondernemingskamer sleepte. Intergamma paste daarop Operatie Guinness aan en bracht het plan opnieuw in stemming. Het meerendeel van de aandeelhouders ging opnieuw akkoord en Intergamma zette de operatie voort. Franchisenemers (zijn ook aandeelhouders) die niet mee willen in de nieuwe opzet, kunnen daarbij in hun oude rol blijven.

Fel tégen
Toch blijft Bourrelier Group ongekend fel gekant tegen de plannen. Andere franchisenemers/aandeelhouders die het niet eens zijn met Operatie Guinness schikken zich min of meer in de beslissing van de meerderheid. Bourrelier Group niet. De Franden reppen zelfs van 'Stalinistisme' en bezweren alles te doen wat in hun macht ligt om hun belangen te beschermen. Zelfs al moeten ze daarvoor opnieuw naar de rechter. Eén van die machtsmiddelen is het bijeenroepen van de bijzondere aandeelhoudersvergadering van 9 mei.

Helemaal zat
Saillant detail: veel voorstanders van Operatie Guinness zijn de protesten van Bourrelier helemaal zat. Sommigen van hen namen niet eens de moeite om de vergadering die Bourelier afdwong überhaupt te bezoeken. "Gaat helemaal nergens meer over", klinkt het in de wandelgangen. "Als een klein kind dat zijn zin niet krijgt en blijft doordrammen." Volgens Intergamma verliep de bava 'zoals verwacht'. Verder 'geen bijzonderheden'.

Onverstoorbaar dóór
Bourrelier blijft onverstoorbaar en doet gedetailleerder verslag van de bijzondere aandeelhoudersvergadering: "Een aantal vragen was deels op voorhand beantwoord door Intergamma. De oproeping van de Bava was dus wel degelijk de juiste stap om meer informatie te verkrijgen. Op een aantal punten hebben wij effectief antwoorden gekregen, onder meer over de voortgang van het project Guinness en de meest recente financiële update van de business case en het bankenmodel die als basis dienden voor de ondertekende deal met CRH (project Guinness). Op heel wat vragen heeft de directie van Intergamma aangegeven dat geen antwoord beschikbaar is omdat de concrete werking en invulling van de nieuwe organisatie nog uitgewerkt moet worden. Er is door de Directie en de voorzitter van de Raad van Commissarissen van Intergamma gemeld dat hierover meer informatie gegeven zal worden ter gelegenheid van de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering die zal plaatsvinden op 17 mei 2018."

Nieuw konijn?
Op de Bava toverden de Fransen trouwens een konijn uit de hoge hoed waar MIX nog niet eerder van gehoord had: twijfel over de juiste doorberekening van bonussen en kortingen van leveranciers aan franchisenemers. Ook dit onderwerp zal 17 mei aan de orde komen, verzekert Bourrelier Group.

Winkels opnieuw inrichten?
Over de toekomst drukt hield Bourrelier Group al eerder alle opties open. Nu publiceren ze deze cryptische omschrijving: "De strategische prioriteit van Bourrelier Group is om haar winkels opnieuw in te kunnen richten en te ontwikkelen en de beste vooruitzichten voor de toekomst te bieden aan haar personeel in Nederland en België. Zich bewust van de belangen van haar aandeelhouders, zal het management van Bourrelier Group de markt zeker op de hoogte houden van toekomstige ontwikkelingen."