Impuls voor bouwkwaliteit

25 juni 2014 is het wetsvoorstel ‘Wet kwaliteitsborging voor het bouwen’ gepubliceerd. Met deze wet wil de overheid de bouwkwaliteit verhogen en de positie van de consument verbeteren. Dat beïnvloedt de bouwtoelevering en de marketing van bouwmaterialen.