De Inspectie SZW controleert de komende tijd of werkgevers in groothandels de gezondheids- en veiligheidsrisico’s van hun bedrijf goed in kaart hebben gebracht.

Daar waarschuwt Hibin voor in een recente nieuwsbrief. Het gaat vooral om groothandels in bouwmaterialen, vlakglas en levensmiddelen. De inspecteurs kijken onder andere of bedrijven een actuele risico-inventarisatie- en evaluatie (RI&E) hebben. Deze verplichting geldt voor alle organisaties met personeel.

Schriftelijke inspecties 
De Inspectie SZW controleert of bedrijven aan deze verplichtingen voldoen. Zij doen dat door middel van een schriftelijke inspectie. Bedrijven die geselecteerd zijn voor een inspectie, wordt gevraagd een aantal documenten ter beoordeling toe te sturen. De inspecteur kijkt of de stukken voldoen aan de wettelijke criteria. Wanneer de inspecteur de gevraagde stukken niet binnen de gestelde termijn ontvangen heeft, is er sprake van een overtreding van de Arbeidsomstandighedenwet en krijgt de werkgever een waarschuwing. Als de documenten in orde zijn, voorkomt de werkgever een bezoek van de inspecteurs. De Inspectie werkt namelijk risicogericht. Bij werkgevers die hun eigen verantwoordelijkheid nemen en hun zaken op orde hebben, treedt de Inspectie alleen op als daar concrete aanleiding toe is.