Tijdens het congres [Bouwgroothandel Bijeen] in Amersfoort zijn de genomineerden bekendgemaakt voor de Fabrikant van de Toekomst. Een enquête onder ruim vierhonderd bij Koninklijke Hibin aangesloten bouwgroothandelsvestigingen heeft tien kandidaten opgeleverd.

De genomineerden zijn (in alfabetische volgorde:

  • Daas Baksteen Zeddam B.V.
  • Isobouw Systems B.V.
  • Kingspan Unidek B.V.
  • Knauf B.V.
  • Knauf Insulation B.V.
  • Monier B.V.
  • Nelskamp Dakpannen
  • Saint Gobain Isover B.V.
  • Velux Nederland B.V.
  • Weekamp Deuren B.V.

Vandaag start een tweede ronde waarbij iedereen die werkzaam is binnen de bouwgroothandel gevraagd wordt de fabrikanten inhoudelijk te beoordelen. In januari 2018 wordt de Fabrikant van de Toekomst bekendgemaakt.

Duurzaamheid, digitalisering en kennisdeling
Duurzaamheid, digitalisering en kennisdeling. Dat zijn volgens de bouwgroothandel de voornaamste thema’s in de samenwerking tussen fabrikanten en bouwgroothandel in de komende jaren. In de enquête wordt onder andere gevraagd naar de mate waarin fabrikanten zich inspannen om producten en het productieproces te verduurzamen, het bestelproces te digitaliseren en kennis en ervaring te delen met de groothandel

Verbinden fabrikanten en handel
Het onderzoek is geïnitieerd door Koninklijke Hibin, de brancheorganisatie voor de bouwmaterialengroothandel. Hibin wil in het licht van veranderende (markt)omstandigheden werken aan een goede relatie waarbinnen fabrikanten en groothandel elkaar waar mogelijk versterken. De uitkomsten van het onderzoek moeten individuele bedrijven handvatten geven om de relatie op inhoud te verstevigen. Hibin wil onderzoeken hoe het verbinden van fabrikanten en groothandel vanuit de brancheorganisatie  ondersteund kan worden.

Over Koninklijke Hibin
Koninklijke Hibin richt zich enerzijds als brancheorganisatie voor de bouwmaterialenhandel op belangenbehartiging, advisering, arbeidsvoorwaarden en pensioenregelingen, en anderzijds als servicecentrum op een aantal succesvolle diensten voor haar leden. Namens de bedrijfstak voert Hibin cao-onderhandelingen en neemt ze initiatieven om via samenwerking binnen de bouwketen de positie van de bouwtoelevering te versterken. Voorts stimuleert Hibin innovaties en bevordert ze het professionele ondernemerschap binnen de branche. Koninklijke Hibin vertegenwoordigt 414 vestigingen en 90% van de omzet in de branche.