Walther Ploos van Amstel leerde de deelnemers van [Bouwgroothandel Bijeen] 'een lesje' over bouwlogistiek.

Walther Ploos van Amstel: “Bouwlogistiek is een van de meest belastende onderdelen van het stadsverkeer. Mensen betalen meer als de buurt aantrekkelijk is en ze lekker buiten op een terras kunnen zitten. Maar ook mobiliteit is een belangrijke factor. Door leveringen te combineren met transport zorg je voor minder overlast voor omwonenden. Bij de aanvoer van materialen meteen sloopmaterialen afvoeren, zorgt ook voor minder overlast. Vijftien procent van de bouwkosten zit in transport. En die kosten stijgen alleen nog maar (8%).

Als je weet dat een levering gemiddeld tussen de 45 en 60 euro kost, snap je dat transportkosten steeds belangrijker worden. Als u dat anders kunt laten lopen, scheelt dat kosten.” Ploos van Amstel adviseerde de aanwezigen om te leren van een bedrijf als Picnic. “Zij hebben eigen software voor hun planningssysteem en meten tot op de seconde.” Hij daagde iedereen uit om de kwaliteit van planners te verbeteren en logistieke data met elkaar te delen. “Leer van elkaar en kap dingen niet meteen af.”

"Wist je trouwens dat een kuub bouwmaterialen minder kost dan een kuub paprika?" Dat stelde Ploos van Amstel. Kun je nagaan hoe hoog de transportkosten relatief zijn. Alle reden om daar een efficiciencyslag in te maken.

Lezen over de [BB]2018-presentaties van Anchormen, Bidfood, Buva, Van de Pol, Insert, Mitsubishi, Ploos van Amstel? Check https://mixpro-online.nl/tags/bb2018