Het aantal bouwmaterialenhandel dat 5% online verkoopt, verdubbelde. Toch doet 25% nog 0,0 online.

De omzetgroei in de bouwmaterialengroothandel komt in 2018 uit op een gemiddelde van circa 5%. Het aandeel internetverkopen van de totaalomzet blijft bescheiden, maar groeit wel. Het percentage bedrijven dat meer dan 5% van de omzet via internet verkoopt, steeg van  6% naar 12%. Een kwart van de respondenten noteert geen internetverkopen. In het voorjaar was dat percentage nog 32%.

Over de Hibin Conjunctuurmeting
De Hibin Conjunctuurmeting najaar 2018 is het vijftiende onderzoek onder leden van Koninklijke Hibin naar de ontwikkeling van de omzet in de bouwmaterialengroothandel en de effecten van conjuncturele ontwikkelingen daarop. De eerste meting vond plaats in juni 2009. Het onderzoek werd per e-mail uitgevoerd door Buildsight. De respons onder leden beweegt zich de hele onderzoeksperiode in absolute aantallen rond de 35% en in percentage van de omzet in de branche op ruim 70%. Het onderzoek is daarmee in hoge mate representatief voor de gehele branche.