In 2020 gaf de Nederlandse consument gemiddeld 35% meer uit aan zijn eigen woning.

Dat blijkt uit een vergelijking die het CBS maakte tussen bestedingen in 2020 en die van 2015.

Zonder inflatie-correctie investeerden Nederlanders 35% meer in de eigen woning. Rekening houdend met prijsstijgingen was dat 16,9%.

In het coronajaar 2020 gingen de bestedingen aan horeca en uitgaan het hardst onderuit. Er werd meer gespaard en dus ook veel meer aan de eigen woming uitgegeven. Het CBS zegt het zo: "De andere kant van de medaille was dat er meer geld werd uitgegeven aan buiten recreëren en thuis leven. De bestedingen aan voeding thuis stegen met 8 procent en aan stoffering van de woning en huishoudelijke apparaten zelfs met 20 procent ten opzichte van 2015. Huiseigenaren investeerden ook meer in onderhoud en verbetering van de eigen woning. Deze investeringen – die formeel niet tot de bestedingen horen – waren in 2020 gemiddeld 17 procent hoger dan in 2015. De bestedingen aan huisvesting, water en energie waren in 2020 weliswaar 10 procent hoger dan in 2015, maar die stijging kwam vrijwel volledig voor rekening van de prijzen. Na correctie hiervoor bleef de gemiddelde consumptie van deze vaste lasten in 2020 en 2015 gelijk."