Bouwmaterialenhandels zien e-commerce en digitalisering van het bestelproces momenteel als grootste uitdaging.

E-commerce wordt door een derde van de respondenten als grote uitdaging benoemd. Verdere digitalisering van het bestelproces wordt door 44% als de grootste verandering  in 2022 voorzien. In de cijfers over 2021 is dat al terug te zien. Meer bedrijven beschikken over onlinebestelsystemen, waardoor het aandeel onlinebestellingen als percentage van de omzet verdubbelde (van 3 naar 6%). Traditionele bestelmethoden blijven de boventoon voeren. Veel klanten gebruiken email of telefoon (respectievelijk 27 en 21%) voor hun bestellingen. Het percentage internetverkopen blijft met 4,1% bescheiden. Iets meer dan een derde van de respondenten geeft aan helemaal niet via internet te verkopen. Bij een op de 25 respondenten komt tenminste 4% van de omzet uit internetverkopen.

Over de Hibin Conjunctuurmeting

De Hibin Conjunctuurmeting voorjaar 2022 is het 22e onderzoek onder leden van Koninklijke Hibin naar de ontwikkeling van de omzet in de bouwmaterialengroothandel en de effecten van conjuncturele ontwikkelingen daarop. De eerste meting vond plaats in het voorjaar van 2009. Het onderzoek werd per e-mail uitgevoerd door Buildsight. De respons onder leden beweegt zich de hele onderzoeksperiode in absolute aantallen rond de 35% en in percentage van de omzet in de branche op ruim 70%. Het onderzoek is daarmee in hoge mate representatief voor de gehele branche.