Omwille van de toekomstbestendigheid van het bedrijf stopt Plieger met de toelevering aan DHZ-retail. Een veelbetekenend besluit dat zijn beslag krijgt per 31-12-2022.

In een brief aan relaties schrijft Plieger-directeur Koert Huisman het volgende:

"Feitelijk gaan we terug naar onze roots: de professionele markt. Plieger is actief als groothandel in sanitair, verwarming, installatie, lucht & ventilatie en elektra. Midden jaren ‘70 zag wijlen heer Boy Plieger de DHZ-markt, bestaande uit voornamelijk bouwmarkten, opbloeien en besloot deze te gaan beleveren. Deze strategische keuze heeft er in de economische crisis van de jaren ’80 voor gezorgd dat het bedrijf de roemruchte jaren wist te overleven. De afgelopen jaren laten echter een forse afname in het bedrijfsresultaat binnen het retailkanaal zien. Deze afname is versneld door de Coronacrisis. Uit meerdere analyses is gebleken dat de activiteiten binnen DHZ niet positief bijdragen aan het resultaat van de organisatie in zijn geheel en tevens onze groei in andere markten, met name de professionele markt, belemmert. Daarom hebben we besloten de activiteiten binnen de DHZ-markt per 31 december 2022 te beëindigen en ons verder te focussen op de professionele markt."

Aan de basis van DHZ

Boy Plieger stond in de jaren '70 samen met mannen als Willemstein (JéWé) en Ter Hoeven (Ter Hoeven Verf) aan de basis van het leveranciersportfolio waarmee Hans Steenman destijds Gamma startte. Sindsdien was Plieger een van de grootste leveranciers van sanitair en electra in DHZ-retail. Intern heerste er echter lange tijd argwaan jegens DHZ-retail. Pliegers prof-tak was altijd bezorgd dat DHZ-retail niet bestendig voor Plieger zou zijn. En toen het bedrijf eenmaal tender verloor bij Gamma – net nadat er een nieuwe geautomatiseerd magazijn was geopend voor DHZ-retail – werd die vrees bevestigd. Dat vertrek van Gamma baande voor Plieger de weg naar online-kanalen als Bol.com, waar het voorheen niet aan leverde, juist vanwege de trouw aan fysieke DHZ-retail.

Wie vult dat gat?

Inmiddels zijn we bijna tien jaar verder, was Plieger weer aan de bal in DHZ-retail én e-tail, maar bleek het blijkbaar onvoldoende rendabele business. Voor DHZ-retail kon dit besluit van Plieger wel eens een probleem worden. Zoveel totaal-leveranciers zijn er niet die het gat kunnen vullen dat Plieger aan het eind van dit jaar trekt. Zeker niet in deze tijden van schaarste van grondstoffen, productie-capaciteit en transport.