Tijdens de ‘hoedjesparade’, ook wel bekend als Prinsjesdag stond koopkrachtherstel centraal, maar blijkbaar niet voor de zelfstandige ondernemers, die als financieringsbron van het koopkrachtherstel mogen gaan dienen.

Deze regering is in al haar wijsheid van plan om de zelfstandigenaftrek versneld af te bouwen, laat ook de Fiscale Ouderdag Reserve (FOR) verdwijnen en stelt de inwerkingtreding van de “Wet toekomst pensioenen” uit.

Daarnaast wil dit kabinet dat voor bestelauto’s dezelfde criteria voor belastingheffing gaan gelden als voor personenauto’s. Ondernemers moeten dan straks dus ook belasting (BPM) betalen wanneer zij een bestelauto kopen. Verder wil men dat de motorrijtuigenbelasting met 15% omhooggaat.

Om het even in perspectief te plaatsen: dat kan dus in het jaar van aanschaf van een nieuwe bus, samengesteld, zo’n € 400 per maand schelen die er (bij een gelijkblijvend inkomen) bij verdiend moet worden.

Alweer, het is allemaal gemiddeld en door de oogharen heen en er moet (BPM) nog over besloten worden, maar de tendens is duidelijk. Deze regering wil zijn uitgaven dekken en ‘Massa is Kassa’ wordt ons geleerd. Voor jouw klant betekent het ‘minder’ inkomsten of de hogere onkosten doorbelasten.

Veel zzp’ers kijken naar waar zij voordeel bij hebben, maar laten zaken die op dat moment niet direct voor hun van belang zijn, nog wel eens liggen of aan anderen over. Ik noem dat Buffetgedrag. De meeste zzp’ers hebben bewust gekozen voor hun zelfstandigheid. En laten we eerlijk zijn, voor jezelf kiezen is prima natuurlijk. Maar dat voor jezelf kiezen kan ook ‘solidair met je branchegenoten’ zijn. Want ‘same’ blijft sterker, zeker voor hun (zakelijke) toekomst.

Alle Belangenorganisaties en Brancheverenigingen lobbyen in Den Haag om deze maatregelen van tafel te krijgen of in ieder geval in de juiste context te plaatsen. Maar hun vuist is maar beperkt. De organisatiegraad onder zzp’ers is laag, ze zijn duidelijk geen boeren. Help je klanten om te stoppen met dat buffetgedrag en stimuleer ze om lid van een (branche)vereniging te worden die veel meer van hun belangen verdedigt en vaak ook veel directe zakelijke voordelen biedt.

Niet? … Dan straks niet zeuren!

Dennis Kosten
Directeur VLOK