In de dhz-retail wordt veelvuldig gebruik gemaakt van allerhande kortingsacties om consumenten tot aankoop te verleiden. Hoe hoger de korting, hoe interessanter een aanbieding voor een consument vaak is. Daarom is het voor een verkoper natuurlijk interessant de korting af te zetten tegen een zo hoog mogelijke verkoopprijs. Maar dat mag nu niet meer! Soms werd de verkoopprijs van een product door sommige ondernemers vlak voor een kortingsactie wel eens voor beperkte tijd verhoogd, om zo, op het oog, een hogere korting te kunnen aanbieden. Dergelijke praktijken zijn vanaf 1 januari 2023 niet langer toegestaan.

Auteur Valerie Lipman, Poelmann van den Broek

Nieuwe regels die op deze datum zijn ingegaan bepalen dat het verboden is om consumenten te misleiden met onjuiste prijsverminderingen. Maar hoe zit dit precies en aan welke voorwaarden moeten kortingsacties dan voldoen? In dit artikel bespreekt Valerie Lipman, advocaat bij Poelmann van den Broek Advocaten, de belangrijkste wijzigingen en aandachtspunten.

Hoofdregel: korting ten opzichte van de laagste prijs in de afgelopen 30 dagen

Op 1 januari 2023 is een nieuwe Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) in werking getreden. Deze AMvB vloeit voort uit Europese regelgeving met betrekking tot de prijsaanduiding van producten. Het doel van deze regels is te voorkomen dat verkopers consumenten kunnen misleiden met kortingsacties, door eerst voor korte tijd de prijs te verhogen en deze vervolgens te verlagen en dit als een significante korting te presenteren. De nieuwe regels bepalen daarom dat een verkoper in het geval van een kortingsactie de korting moet afzetten tegen de laagste prijs van het product in de afgelopen 30 dagen. Als een verkoper bijvoorbeeld op 1 juni een kortingsactie wil starten, moet de korting worden afgezet tegen de laagste prijs waarvoor de verkoper het product heeft verkocht in de periode van 30 dagen daaraan voorafgaand. In de oude situatie kon een verkoper bijvoorbeeld twee weken voor de kortingsactie de prijs van een product verhogen van € 80 naar € 100 en daarna het product aanbieden volgens de actie: “Van € 100 nu voor € 70”. Onder de nieuwe regels moet de laagste prijs in de voorafgaande 30 dagen worden opgenomen, en wordt de actie dus “Van € 80 nu voor € 70”. De regel geldt niet alleen voor kortingsacties voor specifieke producten, maar ook voor algemene prijsverminderingen, zoals “alleen dit weekend 20% korting op alle producten”. Per product zal bij deze actie de laagste prijs in de afgelopen 30 dagen moeten worden opgenomen.

Op de hoofdregel dat de korting moet worden afgezet tegen de laagste prijs in de afgelopen 30 dagen bestaan drie uitzonderingen.

Uitzondering 1: producten met een beperkte houdbaarheid

De eerste uitzondering ziet op producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben. Voor deze producten geldt dat de verkoopprijs mag worden vermeld die direct voorafgaand aan de prijsvermindering is toegepast. Reden voor deze uitzondering is dat deze producten voor een korte periode worden aangeboden en het niet praktisch is gedurende deze periode de prijs bij te houden. Ook is het van belang dat dergelijke producten net voor het verstrijken van de houdbaarheidsdatum nog kunnen worden verkocht, door een korting te kunnen geven op de laatste prijs.

Uitzondering 2: progressieve korting

In de tweede plaats bestaat een uitzondering voor de situatie dat gebruik wordt gemaakt van een steeds verder oplopende, progressieve, korting. Denk aan een korting van eerst 10%, daarna 20% en dan 30%. In deze situatie mag de verkoper maximaal drie maanden de prijs blijven vermelden waarover de eerste korting gold. De eerste prijs moet dan wel de prijs zijn die in een periode van 30 dagen voor de eerste prijsvermindering gold.

Als de opeenvolging van prijsverminderingen wordt onderbroken door een tussentijdse prijsverhoging of wanneer er drie kalendermaanden sinds de eerste prijsvermindering zijn verstreken, geldt de algemene regel weer. Stel er wordt een korting van 10% gegeven voorafgaand aan de Sinterklaas periode en weer 10% korting net voorafgaand aan de kerstperiode. In dat geval moet de korting die voorafgaand aan de kerstperiode wordt gegeven in mindering worden gebracht op de prijs van de Sinterklaaskorting. Doordat de kortingsperiode is onderbroken geldt immers de algemene regel weer en de prijs inclusief Sinterklaaskorting zal waarschijnlijk de laagste prijs zijn die in de afgelopen 30 dagen is gehanteerd.

Uitzondering 3: nieuwe producten

Tot slot geldt een uitzondering voor producten die nieuw zijn, in die zin dat ze minder dan 30 dagen op de markt zijn. Het product is “op de markt gebracht” op het moment dat het product voor de eerste keer door een verkoper beschikbaar wordt gesteld in een fysieke winkel of in een webshop. In dat geval mag een verkoper de laagste verkoopprijs opnemen in een door hem te vermelden periode. De gedachte hierachter is dat verkopers zo niet genoodzaakt zijn het product eerst 30 dagen voor de volledige prijs aan te bieden, voordat zij een kortingsactie kunnen houden waarbij de volledige prijs als de vorige prijs wordt vermeld. Door deze uitzondering hebben verkopers de mogelijkheid een product met een introductiekorting aan te bieden. Let op: deze uitzondering geldt niet indien een verkoper een bepaald product eerder verkocht heeft, uit het assortiment heeft gehaald en later opnieuw gaat aanbieden.

Aandachtspunten bij kortingsacties

De nieuwe regels omtrent kortingsacties maken dat het voor verkopers van belang is goed bij te houden welke prijs zij voor een product hebben gehanteerd in welke periode. Op basis van deze informatie moet voorafgaand aan de invoering van een kortingsactie worden bekeken tegen welke prijs deze kortingsactie moet worden afgezet. Hierbij moet rekening worden gehouden met eerdere kortingsacties in de afgelopen 30 dagen, maar ook met bijvoorbeeld prijswijzigingen die tussentijds zijn doorgevoerd. Ook bij meer algemene kortingsacties, zoals “10% korting op alle tegels”, zal per product moeten worden bepaald wat de laagste prijs is per product in de afgelopen 30 dagen. Deze laagste prijs zal bij het product moeten worden vermeld, zodat de consument weet tegen welke prijs de korting wordt afgezet. Het is van belang de regels voor kortingsacties goed in het oog te houden. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) houdt toezicht op de naleving en kan boetes opleggen in het geval consumenten worden misleid door een kortingsactie.

Mocht u vragen hebben over deze nieuwe regelgeving en wat dit betekent voor bijvoorbeeld uw folderbeleid of kortingsacties? Neem dan contact op met Valerie Lipman van Poelmann van den Broek Advocaten via v.lipman@pvdb.nl.