Niet kiezen is ook kiezen

Met de keuze voor een directeur van ‘buitenaf’ verwachtte DGN nieuwe impulsen. Die zijn er. Paul Burger streeft naar één organisatie om de voordelen van de fusie tussen HDB en Serboucom optimaal te benutten. En daarin is plaats voor twee formules, dus Doeland valt af. “De markt vraagt dat.”