Optimistische branchewind raakt Spoga

In heel wat segmenten is de kredietcrisis duidelijk voelbaar. De tuin blijft buiten schot, in ieder geval in ons land en in Duitsland. Ook de prognoses zijn, volgens branchekenners, gunstig. Ook voor motoristen, want kwaliteit staat in alle opzichten centraal. Op zo’n vruchtbare bodem kan ook een Spoga bloeien.