Méér dan een tackerspecialist

Rapid Zobel probeert de tacker uit het <@c>low-interest<@$>-hoekje te krijgen. Onder meer door te innoveren op productniveau en door de manier van presenteren, op een bevestigingswand. Country Manager Division Tools Eric Bongers: “Wij maken nu eenmaal andere keuzes dan anderen.”