Met passen en meten gaat steeds minder tijd versleten (2)

Ondanks toepassing van moderne, computergestuurde machines blijft traditioneel meet- en aftekengereedschap onmisbaar. Zeker bij ambachtelijk gebruik in smederijen, timmermans-, constructie- en andere werkplaatsen. Dhz-ers zijn vaak onbekend met deze gereedschappen, waarmee zij veel moeilijke klussen kunnen klaren. Hier ligt dan ook nog een flink terrein braak dat de detaillist kansen én omzetmogelijkheden biedt.