Na een rechtszaak bij de Ondernemingskamer, twee informatie-avonden en met een Bijzondere Aandeelhoudersvergadering in zicht lijkt Intergamma niets opgeschoten met Operatie Guinness. Althans: Bricorama – thans Bourrelier Group -  stemt straks nog steeds tegen. Maar de vraag is of de franchisegever zich daar dan nog door laat weerhouden.

Op verzoek van de aandeelhouders organiseerde Intergamma twee informatiebijeenkomsten omtrent operatie Guinness. Dat is de omstreden operatie waarin Intergamma franchisenemer Van Neerbos Bouwmarkten (CRH) wil uitkopen en ‘en passant’ zijn organisatiestructuur wil aanpassen (zie plaatjes) om meer grip te krijgen op de veranderende markt.

Bourrelier tégen Guinness
Franchisenemer Bricorama – thans Bourrelier Group geheten – stapte naar de rechter uit onvrede over Operatie Guinness en de weg die Intergamma aflegde in dat projcet. De rechter beaamde dat Intergamma zijn aandeelhouders beter had kunnen informeren en zoals beloofd, herstelde de franchisegever van Gamma en Karwei dat nu.

Plan aangepast aan wensen
“We hebben in de afgelopen periode zeer uitvoerig gesproken met alle aandeelhouders, waaronder de zeven en de Bourrelier Group. Dit heeft geleid tot verschillende aanpassingen van het plan Guinness om zo tegemoet te komen aan de verschillende wensen van alle aandeelhouders.”

Stemming op 6 februari
Tijdens info-avonden op 10 en 17 januari werd een nieuwe variant van Guinness gepresenteerd. Die variant wordt op 6 februari tijdens een Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders (BAVA) in stemming gebracht. Het originele Guinness-plan werd in de zomer van 2017 ook al in stemming gebracht en destijds aangenomen met een meerderheid van stemmen.

Bourrelier nog steeds tegen
Bourrelier (v/h Bricorama) was destijds de grootste opponent en ondanks de meerderheid van stemmen, zette Intergamma destijds niet door. Draagvlak bij een franchisenemer van Bourreliers grootte (75 winkels) was eigenlijk onmisbaar voor het welslagen van de operatie. Maar… zoals het er nu uitziet, zal Bourrelier Group op de aanstaande BAVA opnieuw tegenstemmen. Dat verklaarde Evert Blaauwendraad namens Bourrelier Group aan MIX. “Dan zijn we eigenlijk niets opgeschoten en kunnen we terug naar de Ondernemingskamer”, zegt hij. (Zie de uitspraak van de rechter eind 2017 en reacties op dat vonnis)

Mét of zonder Bourrelier
Als we de voorspelling van Blaauwendraad aan Intergamma voorleggen, zegt de franchisegever in een formeel statement: “Wij betreuren dat de Bourrelier Group voornemens is om tegen te stemmen.”
Of Intergamma zich dit keer nog iets gelegen laat liggen aan een tegenstem van Bourrelier, blijft de vraag. Het zou heel goed kunnen dat een meerderheid van stemmen en voldoende draagvlak voor de financiering onder Guinness nu volstaat voor Intergamma. Mét of zonder Bourrelier Group.

Bourrelier’s toekomst: binnen of buiten Intergamma?
Bourrelier heeft intussen zijn Franse en Spaanse bouwmarkten verkocht, inclusief de handelsnaam Bricorama. Daarom gaat de groep sinds 4 januari door het leven als Bourrelier Group. MIX speculeerde al eens op een exit van Bourrelier uit Intergamma, en op een overname van Maxeda door Bourrelier. De oorlogskas van de groep is goed gevuld. Evert Blaauwendraad houdt zich echter op de vlakte over de toekomst van Bourrelier Group. “Verkoop van onze winkels is niet aan de orde. Maar verder houden we alle opties open.”

Zie hier trouwens het MIX-bericht over de prijs die Intergamma gaat betalen voor de overname van de 152 bouwmarkten van Van Neerbos/CRH