Met ingang van 1 januari 2014 neemt Polvo de activiteiten van Van den Ham in Nijkerk over. Polvo verwacht hiermee haar positie in de bouwsector in deze regio, verder te kunnen verstevigen.

Van den Ham heeft in haar marktgebied door de jaren heen een sterke naam opgebouwd. Deze naam - en de structuur van het bedrijf - zullen dan ook behouden blijven. Op termijn zal de samenwerking voornamelijk achter de schermen intensiveren.