Na het goede jaar 2015 zette inkoporganisatie Transferro in 2016 de groei lekker door. De inkoopcombinatie kiest er steeds nadrukkelijker voor om ook leden buiten de geijkte ijzerwarenbranche te bedienen. Veel van die toetreders groeiden extra hard.

“Met tien nieuwe leden en 6,3% stijging doen we het niet verkeerd” meent Transferro's algemeen directeur Arap-John Tigchelaar. “Het merendeel van de nieuwe leden is later in het jaar ingestroomd dus die omzetstijging zullen we in 2017 wel meemaken.” De groei ‘oud-op-oud’ is 5,9%.

Hang- & Sluitwerk, Industrie en Probin
Hoewel 68% van de leden van Transferro in hoofdzaak zich op de bouw richten zijn juist opvallende stijgers bedrijven die substantiële omzet halen uit Hang- & Sluitwerk en ook bedrijven die leveren aan Industrie.
De Probingroep neemt met 14 leden het grootste gedeelte in omzet (36%) voor haar rekening. De stijging bij de Probin-leden was iets minder dan totaal Transferro.

Sakolgroep
De Sakolgroep maakt bij Transferro een extreme stijging in omzet mee van 12,4% . Het omzetaandeel van de Sakolleden binnen Transferro is gestegen naar 14,2%. Sakolleden nemen in toenemende mate méér af uit het magazijn Zwolle. Hun afname is zelfs met 21,8% gestegen.

Inkoop
In begin 2017 wordt de afdeling inkoop uitgebreid met een nieuwe inkoper. Het aantal geplaatste (voorraad) orders nam toe naar 8990 orders. Zo’n 50% van de omzet bij Transferro wordt gegenereerd bij 30 contractleveranciers. Een 43% van de omzet wordt behaald bij 220 leveranciers. De resterende 334 contractleveranciers zijn goed voor de laatste 7% van de omzet. Het daarmee gepaarde aantal elektronisch ontvangen facturen stokte op 152.849. Er zijn nog steeds leveranciers die facturen per post versturen. Het aantal daarvan neemt al jaren af maar nog steeds goed voor 10.131 stuks.

Ledenverloop
In 2016 werden totaal tien nieuwe leden verwelkomt. In totaal een plus van acht omdat twee leden per 1-1-2016 hadden opgezegd. Er werd in de loop van het jaar één vestiging verkocht, één bedrijf sloot haar deuren en twee leden van Transferro openden een nieuwe vestiging. Volgens Tigchelaar start 2017 voor Transferro fantastisch met de aansluiting van Veris (Bouwcenter), De Haan Genemuiden en Beerepoot Hilversum.