4Plus koerst naar 2020

De bouwsector verandert snel. “Als we zo doorgaan, gaan we het niet redden. Daar waren we het binnen
het bestuur heel snel over eens”, zegt 4Plus-directeur John Kannekens. Om de verandering richting te geven, stelde 4Plus een beleidsplan op voor de jaren 2017 tot
en met 2020.