De Partij voor de Dieren in de gemeenteraad van Amsterdam heeft enkele maanden geleden voorgesteld dat reclamefolders alleen in brievenbussen mogen met JA-JA-stickers.

De VWDHZ houdt de ontwikkelingen in Amsterdam samen met de andere stakeholders scherp in de gaten. Reclamefolders zijn voor bouwmarkten van groot belang. Namens meerdere organisaties is inmiddels een brief met bezwaren tegen het voorstel gestuurd aan de commissie Infrastructuur en Duurzaamheid van de gemeente Amsterdam en aan twee wethouders.
Ook in Tweede Kamer
In lijn met het voorstel van de Partij voor de Dieren afdeling Amsterdam heeft de Partij voor de Dieren in de Tweede Kamer begin juli aan staatssecretaris Mansveld van Milieu gevraagd hoe zij tegenover het omdraaien van het systeem van de NEE-JA-stickers staat. Dus een sticker plaatsen als iemand de folders wilt hebben i.p.v. het huidige systeem waarbij iemand een sticker kan plakken als hij/zij de folders niet wilt. Staatssecretaris Mansveld gaf aan dat ze niet voornemens is om het systeem om te draaien.
Na het zomerreces van de Tweede Kamer kan door de PvdD nog een motie worden ingediend. Er is een breed front met andere stakeholders georganiseerd opdat zo nodig actie kan worden ondernomen.