Tijdens ondernemersbijeenkomsten van de DGN-formules stelde interim-directeur Henk Castelijns de leden van Multimate, Fixet en Hubo een verdere stap in het saneringsproces van DGN voor: hen werd gevraagd om de leveranciersbonus om te zetten in een achtergestelde lening om zo het vermogen van DGN te versterken.

In ruil daarvoor zou het kostenniveau voor de ondernemer voor eenzelfde bedrag verlaagd worden. Daarmee zou DGN een financieel gat kunnen dichten. Castelijns noemt geen exact bedrag. “Feit is dat de STAK (Stichting Administratie Kantoor, die als aandeelhouder in DGN de belangen van de ondernemers behartigt, red.) het eens is met die aanpak en de diverse beleidsadviescommissies er ook achter staan. En natuurlijk heb je te maken met emoties maar de grote meerderheid steunt onze plannen. We hebben het uitgewerkt en tijdens de bijeenkomsten de meningen van de leden gepeild.”

 

De meeste ondernemers onthouden zich desgevraagd van commentaar. Sommigen begrijpen de sentimenten van hun collega’s maar tonen ook begrip voor het voorstel.