Zevij-Necomij's 2020-jaaromzet van € 493 mln is 11% lager dan in 2019, het jaar waarin Polvo nog was aangesloten bij de inkoopcombinatie uit Oosterhout. Polvo werd overgenomen door Isero-moeder Grafton die Polvo verhuisde naar collega-inkoopcombinatie Ferney Group.

De gemiddelde omzet bij de technische groothandels die zijn aangesloten bij Zevij-Necomij nam gemiddeld met 2% toe. Tussen de sectoren was er sprake van een duidelijk verschil, zagen ze in Oosterhout. De omzet bij de aangesloten Nederlandse groothandels in de bouw steeg met 4,2%, bij de Nederlandse industriegroothandels daalde de omzet met 7,2 % en bij de aangesloten Belgische groothandels steeg de omzet ten opzichte van 2019 met 8,3%. Dit alles maakt dat de omzet van Zevij-Necomij in 2020 uitkomt op € 493 mln.

  • Gemiddeld: +2%
  • NL Bouw: +4,2%
  • NL industrie: -7,2%
  • Belgische leden: +8,3%

Veel onzekerheid

Marc de Dobbelaere, algemeen directeur van Zevij-Necomij, kijkt wanneer het om de omzet en de financiële resultaten gaat, met tevredenheid terug naar het jaar 2020. “De coronacrisis leidde tot veel onzekerheid en maakte voorspellingen vrijwel onmogelijk. Na de forse dalingen in maart, april en mei zagen we vanaf juni een duidelijk herstel en deze heeft tot en met december aangehouden. We hadden niet verwacht dat we zouden eindigen met een autonome omzetstijging van 2 %. Een mooi resultaat.”

Distributie van goederen. En van data

Ook 2021 blijft een jaar wat moeilijk te voorspellen is, aldus de inkoop-organisatie. "Zevij-Necomij richt zich op het versterken van de backoffice activiteiten van de aangesloten groothandels en leveranciers. Veel aandacht blijft uitgaan naar de digitalisering binnen de sector en naar uitbreiding van de magazijnactiviteiten. De groothandels spelen een cruciale rol bij de distributie van goederen en bij de distributie van data. Zevij-Necomij ondersteunt hun daarbij door gericht te investeren op deze terreinen. In Oosterhout beschikt Zevij-Necomij over 11.000 m2 magazijn. Op het gebied van digitalisering wordt nauw samengewerkt met diverse ondernemingen, waarbij EZ-base in Hazerswoude en D Soft in Merelbeke (B.) belangrijke partijen zijn. Op Europees vlak bestaat de samenwerking binnen Euro Craft."