De Nederlandse omzet groeide binnen de Hornbach goep minder dan gemiddeld.

Dat blijkt uit de jaarcijfers die vandaag bekend werden.

Op zich zegt dat nog niet zoveel, ten opzichte van de Nederlandse concurrentie. Want het Duitse boekjaar loopt van 31 maart tot en met 28 februari. En in dat jaar boekte de totale Hornbach-groep een netto-omzet van € 5,5 mrd. Dat betekent een stijging van 15,4% ten opzichte van vorig jaar. Dat Nederland het minder doet dan dat gemiddelde komt door de onaangekondigde en langdurige lockdown. De Nederlandse vestigingen waren in het laatste kwartaal van het boekjaar (december tot en met februari) slechts twee van de twaalf weken geopend voor consumenten. In andere Europese landen was er geen of een beperktere lockdown.

Nederland strengst qua maatregelen

“Het was een jaar van uitersten”, laat Evert de Goede, algemeen directeur Hornbach Bouwmarkt Nederland weten. “Vorig voorjaar nam de vraag naar doe-het-zelfartikelen explosief toe. Als gevolg van het feit dat we meer tijd thuis moesten doorbrengen, ontstond een ware klusrage. Die trend zette door in kwartaal twee en drie, waarin onze medewerkers alles op alles hebben gezet om iedereen veilig te kunnen laten werken en winkelen. Een continue dynamiek, die versterkt werd door de toename in online verkoop en het Reserveren & Afhalen tijdens de lockdown.” Op 15 december 2020 moesten de vestigingen in Nederland de deuren plots sluiten voor consumenten, wat voortduurde tot in het nieuwe boekjaar (15 maart 2021). Sindsdien is er in de Hornbach-bouwmarkten, die een gemiddelde oppervlakte van 16.000m2 hebben, een beperkt aantal van 50 klanten per tijdslot toegestaan. De Goede vervolgt: “Kijken we vanuit de internationale Group, dan zijn de coronamaatregelen in Nederland veruit het strengst. Uiteraard heeft dit zijn weerslag op de Nederlandse omzet. In de eerste drie kwartalen hebben we goede omzetten gerealiseerd, maar de opgebouwde buffer is als sneeuw voor de zon verdwenen in kwartaal vier. Helaas is er momenteel, bij aanvang van het nieuwe boekjaar, nog steeds geen zicht op een volledige heropening.”

Sterkste omzetgroei in thuisland Duitsland

De gemiddelde groei van 15,4% binnen de groep komt voor het grootste deel uit de operationele subgroep, Hornbach Baumarkt AG, die per 28 februari 2021 in totaal 161 bouwmarkten met tuincentrum, twee specialistische bouwcentra en webwinkels in negen landen exploiteerde. Hornbach Baumarkt zag de netto-omzet met 15,6% stijgen naar € 5,1 mrd. Op like-for-likebasis en na aftrek van valuta-effecten nam de omzet met 14,7% toe. De omzet van de subgroep groeide in thuisland Duitsland (like-for-like) met 18,6%, sterker dan het groepsgemiddelde. In de acht landen buiten Duitsland was dit 10,8%. Het internationale aandeel van de geconsolideerde omzet daalde licht van 49,3% naar 48,1%, doordat de buitenlandse vestigingen – waaronder die in Nederland – zwaarder werden getroffen door coronamaatregelen dan de Duitse vestigingen.