Digitalisering kan een speerpunt zijn van de de bouwgroothandel, aldus ING in een uitgebreide sectorstudie.

Groothandels hebben de laatste jaren hun speelveld zien veranderen door digitalisering, weet ING. "De macht in de keten leek te verschuiven naar fabrikanten en retailers, maar niets is minder waar. De groothandel is vanouds de verbindende factor tussen vraag en aanbod. Online platformen doen in feite hetzelfde, maar dan digitaal. Het doorvoeren van een digitaliseringsstrategie hoort dan ook de kernactiviteit te zijn van de groothandel. In deze studie wordt op basis van cijfers, trends en casestudies de vraag beantwoord wat voor de groothandel de digitale businessmodellen van de toekomst kunnen zijn."

'E-commerce en de veranderende rol van de fysieke vestiging in de omnichannel-propositie' is hét thema van [Bouwgroothandel Bijeen]. Hét evenement waar de Bouwgroothandel weer bij elkaar komt. Met elkaar en met haar leveranciers. Deelnemen? Check www.mixpro.nl/bb.

Check hier de samenvating van ING's sectorstudie.