MIX legde eindelijk de cijfers van Hornbach Nederland bloot. We publiceerden eerder al een marktaandeel en een omzet in Nederland. Maar als we doorrekenen, kunnen we zelfs de online omzet benaderen en daarmee de omzet per winkel.

Het zal ze intussen spijten bij Hornbach Duitsland dat ze de Nederlandse cijfers per ongeluk publiceerden. Want hoe langer we doorrekenen, des te meer kunnen we uit die cijfers opmaken.

Eerder destilleerden we uit een gepubliceerd marktaandeel in de Nederlandse DHZ-retail (bouwmarkten >1.0000 m2) van 21,3% al een omzet van € 810 mln voor Hornbach in Nederland.  Let op: die omzet is like-for-like – dus oud-op-oud – hetgeen betekent dat Hornbach Duiven grotendeels buiten die vergelijking staat.

€ 135-200 mln online

Als we dan de omzet per winkel willen weten, moet van die totaal-omzet de online omzet nog af. Die is € 852 mln voor de hele Hornbach-groep, en heeft een omzetaandeel van 16,7% in dat totaal. Als we voorzichtig aannemen dat het online aandeel in Nederland minstens even hoog is als dat gemiddelde, komen we dus op 16,7 % * € 810 = € 135,27 mln aan online omzet.

€ 43 - € 48 mln per winkel

Daarmee zou Hornbach grofweg € 810 mln - € 135 mln = € 675 mln aan winkelomzet komen. Gedeeld over de 14 Hornbach-bouwmarkten die meetellen in de like-for-like-vergelijking komen we op dik € 48 mln per winkel.

Maar... stel dat het online-aandeel in Nederland 1,5 keer zo hoog is als het gemiddelde in alle Hornbach-landen, dan kom je op 25%. En dan ziet het sommetje er zo uit:

Hornbach Nederland boekjaar 2020-2021 (*

  • Marktaandeel 21,3% (DHZ-bouwmarkten >1.000 m2)
  • € 810 mln totaalomzet
  • € 202,5 mln online-omzet
  • € 607,5 mln winkelomzet
  • € 43,4 mln gemiddelde omzet per winkel (14)
    • *) berekening door MIX