Waar MIXpro gisteren al lucht van kreeg, maakte de inkoopcombinatie vandaag officieel bekend.

Algemeen directeur Han Jenster zal Ferney Group verlaten. Zijn vertrek heeft te maken met de vorming van een nieuwe strategie voor Ferney.

Ferney’s raad van commissarissen legt uit: “De afgelopen jaren is Ferney Group gegroeid naar een financieel gezond bedrijf met een omzet van ca € 330 mln, sterke eigen merken en een efficiënte organisatie. Als algemeen directeur heeft Han Jenster met zijn kennis, ervaring en grote inzet hier een belangrijke bijdrage aan geleverd. Op dit moment is Ferney bezig met een nieuw strategisch plan, waarbij het plan en de uitvoering in de komende jaren het liefst bij één persoon komt te liggen. Dit laatste past niet in de persoonlijke planning van Han. Recentelijk is afgesproken dat Han zijn werkzaamheden in het najaar van 2021 af zal bouwen en over zal dragen aan een, nog te benoemen, opvolger. Wij zijn Han erkentelijk voor zijn bijdrage en wensen hem voor de toekomst alle goeds toe.”